Πολιτική Απορρήτου

Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη, Ζάκυνθος

Ο ιστότοπος korakianitiagency.gr (εφ’εξής «ιστότοπος» ή «korakianitiagency.gr» ή «Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη») που δημιούργησε και λειτουργεί το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη (το οποίο εδρεύει στην Λομβάρδου 30 στην Ζάκυνθο), μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ενημερώνει με σαφήνεια τους χρήστες του περί της συλλογής, επεξεργασίας και κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων, από και σχετικά με αυτούς, που λαμβάνονται μέσω του συγκεκριμένου ιστότοπου και των συνδεδεμένων με αυτόν ιστότοπων και εφαρμογών. Η Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν για ποιόν λόγο συλλέγονται ορισμένα προσωπικά τους δεδομένα και πώς χρησιμοποιούνται. Η χρήση του ιστότοπου του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κορακιανίτη υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του και έχει ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλειά τους. Τα χειρίζεται με ειδική μέριμνα και πάντοτε σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο και την ισχύουσα Νομοθεσία. Φροντίζει, ως υπεύθυνο για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την θωράκισή τους και να συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές που διέπουν την προστασία και την χρηστή διαχείρισή τους.

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της παροχής των λειτουργιών και υπηρεσιών του. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο (π.χ. όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω των πληροφοριών που χορηγούν εθελοντικά οι χρήστες μέσω των ηλεκτρονικών φορμών του korakianitiagency.gr. Πέραν των προσωπικών δεδομένων που χορηγούν οι χρήστες στο Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη, ορισμένα πρόσθετα δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies, με σκοπό την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του προς αυτούς. Οι παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα των χρηστών του, καθιστούν σαφές οτι το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό απέναντι στα ατομικά δικαιώματά τους και την προστασία της ιδιωτικότητάς τους. Συνεπώς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη για κάποια διευκρίνηση που χρειάζεται ή για κάποια απορία ή αίτημα που έχει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να στείλει το μήνυμά του στo info@korakianitiagency.gr.

Προσωπικά δεδομένα

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της τήρησης της νομοθεσίας και της εύρυθμης παροχής των υπηρεσιών και λειτουργιών του. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα βάσει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει, μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε τα δεδομένα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, και απώλεια, καταστροφή ή φθορά, ενώ επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Δεν διατηρεί τα δεδομένα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία (εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την τήρηση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης, για σκοπούς αρχειοθέτησης, για λογιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων) και πάντοτε τα διαχειρίζεται με ειδική μέριμνα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν εθελοντικά οι χρήστες όταν επικοινωνούν μαζί του μέσω των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας του korakianitiagency.gr, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό τους, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, το τηλέφωνό τους και τις πληροφορίες που ζητούνται για να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει προτείνοντας το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα γι’αυτούς (σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4583/2018, ο ασφαλιστικός σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να καταγράψει τις ανάγκες του υποψήφιου πελάτη προσυμβατικά προκειμένου να προτείνει την βέλτιστη ασφαλιστική λύση – η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο την διασφάλιση του ασφαλισμένου προκειμένου να λάβει ένα πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες του). Επίσης, το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη συλλέγει με αυτοματοποιημένο τρόπο ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και δραστηριότητες των χρηστών όταν αυτοί χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ιστότοπου. Για παράδειγμα, για να επιτραπεί η σύνδεσή τους με τις υπηρεσίες του korakianitiagency.gr οι διακομιστές του ενδέχεται να λαμβάνουν και να καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, την συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής τους, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού, υλικού ή/και γεωγραφικής θέσης. Επιπλέον, το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη ενδέχεται να συλλέγει cookies ή/και εικονοστοιχεία ή/και beacons, για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την χρήση, από μέρους των χρηστών, των υπηρεσιών του όπως -για παράδειγμα- τις σελίδες που έχουν επισκεφθεί στον ιστότοπο και το περιεχόμενο που έχουν δει.

Τα δεδομένα που συλλέγει το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη από και σε σχέση με τους χρήστες του, χρησιμοποιούνται για:

Να παρέχονται στους χρήστες οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες του,

Να αναλύονται και να βελτιώνονται οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες του,

Να παρέχονται απαντήσεις στις ερωτήσεις και στα αιτήματα των χρηστών,

Να αποστέλλονται στους χρήστες εμπορικές -μη προωθητικές- ενημερώσεις, καθώς και ειδοποιήσεις τις οποίες έχουν συμφωνήσει να λαμβάνουν,

Να αποστέλλονται στους χρήστες ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν, καθώς και ενημερώσεις για προωθητικές ενέργειες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν (εάν έχουν συναινέσει σε αυτό και παρέχοντάς τους πάντοτε την δυνατότητα να ενημερώσουν το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη οτι δεν επιθυμούν πλέον την αποστολή ανάλογων ενημερώσεων),

Να παρέχονται σε τρίτα μέρη στατιστικές πληροφορίες, σχετικές με τους χρήστες (χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να προσωποποιήσουν κανέναν χρήστη μέσω αυτών),

Να διατηρείται ο ιστότοπος korakianitiagency.gr και οι συνδεδεμένοι με αυτόν ιστότοποι και εφαρμογές, ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες ή οποιουδήποτε είδους κακόβουλες ενέργειες κατά του ιστότοπου και των χρηστών του,

Να προστατεύονται τα νομικά δικαιώματα του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κορακιανίτη. Επίσης, για σκοπούς συμμόρφωσής του με τους ισχύοντες νόμους και για την δυνατότητα ανταπόκρισής του σε τυχόν αιτήματα κυβερνητικών αρχών.

Κανείς άλλος, πλην του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κορακιανίτη, δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη, ούτε προωθούνται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση, παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο και επιτρεπτό δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας, για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Το δεδομένα επεξεργάζεται ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κορακιανίτη που τελεί υπό τον έλεγχό του και επιλέγεται βάσει επαγγελματικών προσόντων, τεχνικών γνώσεων, αξιοπιστίας και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου, καθώς και συνεργαζόμενοι με το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, που επεξεργάζονται συγκεκριμένα δεδομένα ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του ή/και σύμφωνα με τις εντολές του. Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη πώλησης ή εμπορίας των δεδομένων που συλλέγει από τους χρήστες του και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους.

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη δεν ζητά ούτε συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ζητάει από τους χρήστες του να μην υποβάλλουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την υγεία, την σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, τα βιομετρικά δεδομένα και το ποινικό υπόβαθρό τους ή την συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) με οποιοδήποτε τρόπο στις υπηρεσίες ή μέσω των υπηρεσιών του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κορακιανίτη.

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη δεν ζητά ούτε συλλέγει σκοπίμως προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών (ή όποιο ηλικιακό όριο εκάστοτε τίθεται από την ελληνική νομοθεσία), ούτε το περιεχόμενο του ιστότοπού του απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών.

Οι χρήστες διατηρούν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων τους σε περίπτωση ανακρίβειας, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωση ή άμεσο έννομο συμφέρον του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κορακιανίτη για τη διατήρησή τους), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους, δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων τους και δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων τους. Κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@korakianitiagency.gr για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του. Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη θα απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εφόσον απαιτείται επιπλέον χρόνος για κάποιο αίτημα, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμα μήνες.

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη δεν διατηρεί τα δεδομένα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Γενικά, το χρονικό διάστημα που τα διατηρεί περιορίζεται στα τρία έτη, με εξαίρεση τα στοιχεία επικοινωνίας για λόγους μάρκετινγκ τα οποία τηρούνται για ένα διάστημα πέντε ετών. Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την τήρηση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης ή δικαιώματός του.

Cookies

Ο ιστότοπος korakianitiagency.gr και οι συνδεδεμένοι με αυτόν ιστότοποι και εφαρμογές, χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία που περιέχουν έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων), τα οποία στέλνονται από τον εκάστοτε διακομιστή στον browser όπου και αποθηκεύονται. Κάθε φορά που ο browser ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τους χρήστες, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies. Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session), λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις κλείσει ο browser. Στο korakianitiagency.gr χρησιμοποιούνται cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Υποχρεωτικά Cookies: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να διασφαλίστεί η βέλτιστη λειτουργικότητα του korakianitiagency.gr και να διευκολυνθεί η περιήγηση των χρηστών.

• Λειτουργικά Cookies: Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για την εξέταση της εμπειρίας των χρηστών στον ιστότοπο με απώτερο σκοπό την βελτιστοποίησή της. Με την χρήση διαδικτυακών στατιστικών που παρέχονται από την υπηρεσία Google Analytics (Πολιτική Απορρήτου) το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη μπορεί να αναλύει τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες καθώς και άλλα στατιστικά (π.χ. χρόνος παραμονής, αριθμός σελίδων ανά επίσκεψη) ώστε να βελτιώνει το περιεχόμενό του.

• Cookies άλλων ιστοσελίδων και Behaviorally Targeted Advertising Cookies: Σε ορισμένους τομείς του korakianitiagency.gr ενδέχεται να γίνεται χρήση cookies που δεν έχουν άμεση σχέση με το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη αλλά αφορούν συνεργάτες, διαφημιστές ή τρίτες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν δικά τους cookies εφόσον οι συγκεκριμένοι τομείς περιέχουν δεδομένα τους (π.χ. videos του YouTube, περιεχόμενο του Facebook). Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη δεν ελέγχει τα εν λόγω cookies ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά και καλεί τους χρήστες να ελέγξουν την Πολιτική Απορρήτου του εκάστοτε τρίτου μέρους για περισσότερες πληροφορίες περί αυτών των cookies.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι χρήστες δεν επιθυμούν να λαμβάνουν cookies, μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιούν αναλόγως ώστε είτε να τους ειδοποιεί για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Εντούτοις, θα πρέπει να λάβουν υπ΄ όψιν ότι τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την χρήση cookies μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο ή/και την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ευκολιών πλοήγησης ή ορισμένων λειτουργιών από το korakianitiagency.gr. Η μη πραγματοποίηση ανάλογων ρυθμίσεων νοείται ως αποδοχή της λήψης και αποθήκευσης cookies από τον ιστότοπο korakianitiagency.gr και τους συνδεδεμένους με αυτόν ιστότοπους και εφαρμογές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποτροπή της χρήσης cookies ή την διαγραφή των cookies από τον εκάστοτε browser, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παρακάτω συνδέσμους:

Επίσης, μπορούν να κλικάρουν εδώ για να αποτρέψουν τα cookies του Google Analytics και να επισκεφθούν τον ιστότοπο allaboutcookies.org για να ενημερωθούν περαιτέρω για τα cookies.

Αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου

Η ανωτέρω Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες του korakianitiagency.gr, οι οποίοι οφείλουν να την διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση του korakianitiagency.gr και των λειτουργιών και υπηρεσιών του, υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη εκ μέρους τους αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου του. Εάν δεν συμφωνούν, οι χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του korakianitiagency.gr. Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο Κορακιανίτη διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να επικαιροποιεί ή να ανανεώνει την Πολιτική Απορρήτου του κατά διαστήματα, συνεπώς κάθε χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Κορακιανίτη, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@korakianitiagency.gr ανά πάσα στιγμή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ